Házirend minta

 

(az igények szerint az üzemeltető módosítja és közzé teszi)

Általános bevezető (Máriaremetei termelői helyi piaci házirend)

Az illetékes jegyző által nyilvántartásba vett és így működési engedéllyel rendelkező üzemeltető a piaci napokat a valódi őstermelők, kistermelők, és vásárlók érdekében működteti. Remélhető, hogy a jó példa országosan terjedni fog és a „termelői helyi piaci mozgalom” megerősödik. A zavartalanság és a későbbi sikerek érdekében az árusok kötelesek betartani a Házirendben foglaltakat, ellenkező esetben kizárhatók a piacon történő árusítási lehetőségekből. Ezeknek a piacoknak legfőbb szándéka a vidéki termelők minőségi hazai agrár és feldolgozott agrártermékeinek piacra juttatása, valamint a piac vonzáskörében élők jó minőségű, hazai agrár termékekhez juttatása kedvező árakon.
A termelők és vásárlók közvetlen kapcsolatának biztosítása és a pénz, a profit országon belül tartása.

A máriaremetei piacon (Bp., II. Hímes u. 3.) a reklámot, /írott sajtó, szórólapok, internet, stb./ a helyet és a piaccal kapcsolatos szolgáltatásokat az üzemeltető lényegében ingyenesen biztosítja. Az árusok szerény adományaikkal támogatják a helyi cserkészetet, amelynek a telephelyén üzemel a termelői piac. Az árusítani szándékozóknak meg kell értetniük, hogy ezeken az alkalmakon a szokásos napi átlag árak alatt legalább
10 %-kal kell árusítaniuk, annak érdekében, hogy a vásárlók számára ne csak a hazai minőség, hanem az árak is vonzóvá tegyék – bevásárló központok helyett – a termelői piacon történő vásárlást.

• A máriaremetei piacon az árus egy előre kialakított rend szerint 1-3 tonnánál nem nagyobb gépjárművével beállhat a piac területére és a plató vége mögött kialakított árusító helyről, a gépjárművek motorjának kikapcsolt állapota mellett, árusíthat.
• Az árusítási helyek áru fajtánként vannak egymás mellé elhelyezve.
-Zöldség-gyümölcs, savanyúság, dísznövény.
-Aszalt gyümölcs, méz, puszedli, őrölt paprika, mák, gyógynövény készítmények.
-Állati eredetű termékek. (füstölt hús félék, szalonna, zsír) tőkehús, élőállat nem árusítható.
-Tej, tejtermék.
-Tojás. (jelölt)
-Pékárú.
• Az áruk beszállítását a piacnyitás előtt egy órával lehet megkezdeni. (tavasztól őszig reggel 0600 óra, téli hónapokban 0630 óra)
• Nyitva tartás a vásárlók részére reggel 0700 – 1130 óráig. (téli hónapokban 0730-1130-ig)
• Az árus sertéshúsból előállított füstölt húst, étkezési szalonnát, olvasztott étkezési zsírt, vágott baromfit, tojást is (mint a zöldség-gyümölcs féléket és egyéb termékeket) az egész ország területéről hozhat és árusíthat, az élelmiszer higiéniás szempontok betartása mellett. Ezért is kell piacunkon igazolni a származási helyet. Nyílt piacunkon tőkehús árusítása tilos. (a budapesti termelői helyi piacokra nem vonatkozik a 40 km-es régióhatár)
• Az árus az árucikkek árát köteles jól olvashatóan kiírni.
• Hozott hűtőpulthoz szükséges áramot, egyeztetés után a piac üzemeltetője biztosít.
• A szakhatósági vizsgálatot igénylő áru (vágott állat, baromfi, tej, tejtermék, mák, őrölt paprika, méz, stb.) kizárólag szakhatóság által kiállított érvényes engedély birtokában árusítható.
• Az árus az általa forgalmazott áru eredetéről felszólítás esetén köteles hitelt érdemlő információt szolgáltatni a piac üzemeltetőjének és a szakhatóságok munkatársainak.
• Az árus a maga termelte és forgalmazott zöldség-gyümölcs áruról permetezési naplót kell vezessen és a piac üzemeltetőjének és a szakhatóságok munkatársainak felszólítás esetén be kell mutassa.
• Vadon termő gombát nem lehet árusítani. (kivéve ha az árus maga engedéllyel rendelkező gomba szakértő, vagy ha az áru maga gomba szakértői engedéllyel rendelkezik)
• A nyugta, illetve számlaadási kötelezettség teljesítése az árus felelősségi körébe tartozik.
• Az árus a keletkező saját hulladékát köteles elszállítani. A szemét ott hagyásáért a piac üzemeltetője 5000 Ft bírságot számolhat fel, vagy kizárhatja az árust a következő árusítási lehetőségekből.
• Az árus az áruját, a göngyölegét az asztalán, vagy alatta helyezheti el, a leborulás veszélye nélkül.
• Az árusító helyek esővédelmét (pl. ernyő) az árus köteles megoldani a munkavédelmi és életvédelmi szabályok figyelembe vételével.
• A piac területén lévő ivóvíz kutat az árus nem használhatja termékei megtisztítására.
• Illemhelyet az árusok térítés mentesen használhatják.
• Tárolást, raktározást a piac üzemeltetője nem vállal.
• Mérlegkölcsönzéssel a piac üzemeltetője nem foglalkozik. Az árusok kötelesek hatóságilag hitelesített mérlegeket használni.
• Azt az árust aki az üzemeltetővel és segítőivel, vásárlókkal, hatósággal szemben botrányos magatartást tanúsít, vagy a Házirend egyéb pontjai ellen vét figyelmeztetni kell. Ha ennek ellenére sem változtat viselkedésén, ki kell zárni az árusítás lehetőségéből.

Összegezve:
A máriaremetei termelői piaci napok helyszíne megfelel az ANTSZ által előírt követelményeknek. Az árusok felelőssége – felszólítás esetén – az áruk származási helyének igazolása, az élelmiszer higiénia garantálása, permetezési naplók bemutatása. A nyugta, vagy számlaadási kötelezettség teljesítése az árusokra vonatkozó tv. vagy rendelet szerint az árusok felelőssége.

 Szerző: - 12:00